Samþykki veitt til Icepharma

Í tengslum við markaðs- og kynningarstarf Icepharma getur verið nauðsynlegt að nota persónuupplýsingar um þá sem samskiptin beinast að, svo sem upplýsingar um símanúmer og netfang. Til að Icepharma geti sýnt fram á að kröfum og meginreglum laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga sé fullnægt þarf fyrirtækið í ákveðnum tilvikum að geta sýnt fram á að samþykkis hafi verið aflað fyrir notkun persónuupplýsinga í tengslum við markaðsstarf. 

Viljir þú veita Icepharma samþykki þitt fyrir notkun persónuupplýsinga í tilgreindum tilgangi, þannig að fulltrúar Icepharma geti áfram nálgast þig í þágu kynningar- og markaðsstarf fyrirtækisins, svo sem með tölvupósti, bréfpósti eða í tengslum við kynningar eða ráðstefnu- og fundarboð, biðjum við þig vinsamlega um að fylla út eftirfarandi samþykktarform og staðfesta samþykki þitt með undirskrift þinni.

Stjörnumerkta reiti (*) er nauðsynlegt að fylla út:


* nauðsynlegt að fylla út

Heilbrigðisstarfsmaður sem veitir samþykki sitt fyrir söfnun og vinnslu persónuupplýsinga í þágu kynningar- og markaðsstarfs Icepharma getur ávallt dregið samþykki sitt til baka og þar með hafnað frekari samskiptum við Icepharma vegna kynninga, funda, ráðstefnuboða eða annarrar beinnar markaðssetningar. Veitt samþykki má afturkalla með því að senda inn formlega persónuverndarbeiðni í gegnum vef Icepharma eða með tölvupósti á netfangið: personuvernd@icepharma.is.

Réttur til að draga samþykki til baka

Einstaklingur sem veitir samþykki sitt fyrir notkun persónuupplýsinga í þágu kynningar- og markaðsstarfs Icepharma getur ávallt dregið samþykki sitt til baka og þar með hafnað frekari samskiptum við Icepharma vegna kynninga, funda, ráðstefnuboða eða annarrar beinnar markaðssetningar. Veitt samþykki má afturkalla með því að senda inn formlega persónuverndarbeiðni í gegnum vef Icepharma eða með tölvupósti á netfangið: personuvernd@icepharma.is.


Samþykki ekki veitt

Viljir þú alfarið hafna notkun persónuupplýsinga um þig í tengslum við markaðs- og kynningarstarf fyrirtækisins getur þú sent tilkynningu þess efnis á netfangið: personuvernd@icepharma.is. Icepharma vill þó vekja athygli á því að fyrirtækinu kann að vera nauðsynlegt að nota persónuupplýsingar um einstaklinga í öðrum tilgangi, s.s. í tengslum við útsendingu og dreifingu á öryggisupplýsingum eða til að uppfylla aðrar lögbundnar skyldur.


Nánari upplýsingar

Frekari fyrirspurnum er varða notkun og vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við markaðs- og kynningarstarf Icepharma má beina til persónuverndarfulltrúa Icepharma á netfangið: personuvernd@icepharma.is. Nánari upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga má finna á vef Icepharma: www.icepharma.is/personuverndarstefna.