Skipulag

Markaðs- og sölustarfsemi Icepharma er skipt upp í  Heilbrigðissvið, Heilsu- og íþróttasvið og Lyfjasvið. 

Ósar, móðurfélag Icepharma, veitir félaginu stoðþjónustu á sviði upplýsingatækni, mannauðsstjórnunar, við umsýslu fjármála og í tengslum við hlítni og gæðastarf.

Forstjóri fyrirtækisins er Hörður Þórhallsson.

Heilbrigðissvið

Sviðið sérhæfir sig í sölu á rekstrarvöru og tækjabúnaði til lækninga, hjúkrunar og endurhæfingar auk þjálfunar notenda og viðhalds- og tækniþjónustu. Helstu viðskiptavinir eru sjúkrahús, læknastofur, heilsugæslur, hjúkrunarheimili, apótek og skjólstæðingar. 

Á sviðinu starfa sérfræðingar með ólíkan bakgrunn, m.a. úr hjúkrun, verkfræði og tæknigreinum. Mikil áhersla er lögð á sterk tengsl og góða þjónustu við viðskiptavini og birgja. Sviðið er í samstarfi við yfir 90 framleiðendur hjúkrunarvara og lækningatækja sem eru leiðandi á sínu sviði.  

Framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs er Hjörtur Gunnlaugsson.


Heilsu- og íþróttasvið

Kjarnastarfsemi sviðsins felst í sölu og markaðssetningu á lífsstílstengdri vöru og heilsuvöru. Mikil áhersla er lögð á hágæða vörumerki og vörur okkar eru aðgengilegar í öllum helstu verslunum landsins, heilsubúðum, apótekum, ferðamannastöðum, bensínstöðvum, flugvélum, sundlaugum og víðar.

Á sviðinu starfar fólk sem býr yfir mikilli þekkingu og reynslu í sölu- og markaðsmálum.

Framkvæmdastjóri Heilsu- og íþróttasviðs er Þuríður Hrund Hjartardóttir. . 


Lyfjasvið

Lyfjasvið er í samstarfi við ríflega 100 birgja á breiðu sviði lækninga. Sviðið annast sölu og markaðssetningu frumlyfja, samheitalyfja og heilsutengdra vara, markaðsgreiningar, skráningar lyfja, viðhald markaðsleyfa og alhliða þjónustu til dýralækna. Helstu viðskiptavinir eru sjúkrahús, heilsugæslur, hjúkrunarheimili, apótek, læknar og dýralæknar. 

Á Lyfjasviði starfa sérfræðingar með fjölbreytta starfsreynslu og mikill meirihluti starfsmanna er með framhaldsmenntun á sviði heilbrigðisvísinda.

Skráningardeild er deild innan Lyfjasviðs sem annast m.a. umsóknir og viðhald markaðsleyfa og samskipti við yfirvöld. Miklar kröfur eru gerðar til dreifingaraðila lyfja á Íslandi og er þar fylgt ströngum alþjóðlegum reglum og lögum. Skráningardeildin þjónar hér lykilhlutverki. 

Framkvæmdastjóri Lyfjasviðs er Lilja Dögg Stefánsdóttir

Deildarstjóri Skráningardeildar er Elísabet Tómasdóttir.